Home / Nam khoa

Nam khoa

Nam khoa

Kích thước “cậu nhỏ” có phải là vấn đề?

“Cậu nhỏ” phát triển sau năm tuổi và phát triển mạnh trong giai đoạn dậy thì. Quan niệm về tiêu chuẩn kích thước “cậu nhỏ” cũng khác nhau tùy vào văn hóa. Trong văn hóa Hy Lạp cổ đại, trong tác phẩm nghệ thuật thời phục hưng, thì “cậu nhỏ” ...

Read More »